Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 20/2020 vp 
Sari Essayah kd 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ravitsemisyrittäjien tukemiseen (127 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallituksen esittämä tuki ravitsemisyrittäjille on tarpeellinen, mutta tukeen varattu määräraha on liian alhainen tarpeeseen nähden. Tuen kohdentaminen on myös monella tapaa puutteellinen eikä siinä huomioida erilaisten yritysten tarpeita. Ravintolat ja kahvilat suljettiin hallituksen päätöksellä, ja on tärkeää korvata tästä aiheutuvat menetykset ravitsemisyrittäjille. Ravitsemisyritykset ovat myös merkittävä työllistäjä, ja valtiovallan tulee pyrkiä kaikin tavoin säilyttämään alan työpaikat ja auttamaan yrityksiä pahimman kriisin yli. 

Ravitsemisyrittäjien tuen määräraha pitää nostaa vähintään 250 milj. euroon ja myöntämisperusteita tulee laajentaa niin, että niissä huomioidaan paremmin erilaiset yritykset. Hallituksen esityksessä maksetaan hyvitystä rajoitusten alaisilta kuukausilta myynnin muutoksiin perustuen ravitsemisalan yrityksille, joiden huhtikuun 2020 myynti on ollut pienempi kuin tammi-helmikuun 2020 keskimyynti. Suomessa on lukuisia kausiravintoloita ja pitopalveluyrityksiä, joilla ei juurikaan ole myyntiä alkuvuodesta ja jotka ovat menettäneet kevään myynnin. Samalla näkymät kesän osalta ovat todella heikot. Tukea pitäisi jakaa alkuvuoden keskimyynnin sijaan viime vuoden vastaavan ajankohdan keskimyynnin perusteella. 

Monet ravitsemisalan yritykset ovat kyenneet kehittämään liiketoimintaansa tässä haastavassa tilanteessa ja säilyttämään osan myynnistään. Aktiivisuus pitäisi huomioida tukien myöntämisessä positiivisesti. Ravitsemisyrittäjien lisäksi tukea tarvitsevat myös matkailualan yritykset, joiden tulot ovat romahtaneet rajoitustoimien johdosta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 127 000 000 euroa momentille 32.30.31 ravitsemisyrittäjien tukemiseen. 
Helsingissä 12.5.2020 
Sari Essayah kd