Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 26/2020 vp 
Jari Koskela ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 13293 Katkontie kunnostamiseen Honkajoella (950 000 euroa)

Eduskunnalle

Satakunnan Honkajoella Karvia—Tuorila-tieltä erkanee Katkontie 13293. Kyseinen tie vaatii pikaista korjausta, sillä sen kunto on suorastaan ala-arvoinen. Tienkäyttäjien turvallisuus vaarantuu mm. tien kapeuden ja vaarallisten mutkien vuoksi sekä tiealueella olevien näköesteiden ja rakennelmien takia. Tiessä on myös erittäin pahoja painaumia ja tienpinnan repeämiä, ja lisäksi tien reunat ovat painautuneet vaarallisesti. Tien päällystystarve on noin 10 kilometriä. 

Tietä käyttävien raskaan liikenteen ajoneuvojen sekä maatalouden nykyaikaisten ylileveiden työkoneiden käytön vuoksi tien rasitus on voimakkaasti lisääntynyt. Näiden seikkojen vuoksi kohtaamisonnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Katkontien käyttäjiä ovat myös pyöräilijät, ja lisäksi monet nuoret kulkevat kouluun kyseistä tietä käyttäen. Tieosuuden mutkissa on tapahtunut jo yksi kuolemaan johtanut vakava onnettomuus, ja muitakin vaarallisia tilanteita on ollut useita.  

Tietä ei voida enää rajoitusmerkein eikä muillakaan pikkuparannuksilla pitää käyttökunnossa. Tie vaatii perusteellisen perusparannuksen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 950 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 13293 Katkontie kunnostamiseen Honkajoella.  
Helsingissä 9.6.2020 
Jari Koskela ps