Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lisätalousarvioaloite LTA 5/2019 vp 
Leena Meri ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi (2 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 25 (Hanko—Hyvinkää—Mäntsälä) muodostaa Helsingin seudun uloimman kehäyhteyden. Valtatiellä 25 on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Yhteys palvelee Suomen vientiä ja tuontia, koska tie on keskeinen yhteys mm. Hangon satamaan. Valtatie 25 on merkitty osaksi valtakunnallista maanteiden runkoverkkoa hallituksen runkoverkkoesityksessä. 

Valtatie 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymä on liikennemääriltään suurin Hyvinkään sisääntuloväylistä valtatieltä 25.  

Valtatien 25 liikennemäärä Kalevankadulta valtatielle 3 11 500 ajoneuvoa/vrk.  

Kalevankadun liikennemäärä 10 000 ajoneuvoa/vrk.  

Liittymässä on liikenneturvallisuusongelmia, koska valtatien nopeusrajoitus 80 km/h.  

Tämä vuoksi olisi tärkeää, että liittymä muutetaan eritasoliittymäksi rakentamalla rampit olemassa olevan risteyssillan yhteyteen. Liikenneturvallisuus paranee, kun vasemmalle kääntymiset samassa tasossa poistuvat. Hankkeen kustannusarvio on 2,0 milj. euroa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi.  
Helsingissä 24.6.2019 
Leena Meri ps