Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 51/2018 vp 
Ozan Yanar vihr 
 
Lisätalousarvioaloite Valtion asuntorahaston tuloutuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (73 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus on rahoittamassa perustamaansa Oy Suomen Rata Ab:ta 100 miljoonalla eurolla. Suurten raideinvestointien rahoittamiseksi tarvitaan uutta yhtiötä, mutta sitä ei voi rahoittaa ottamalla rahoja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämisestä. 

Eduskunta on hyväksynyt syksyllä 2018 yksimielisesti tarkastusvaliokunnan laatiman mietinnön asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Mietintö sisältää 10 kannanottoa, joista yksi koskee nimenomaisesti Valtion asuntorahaston (VAS) asemaa. Eduskunta edellytti hallitukselta, että VAR:n asema säilytetään itsenäisenä ja riippumattomana ja että rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen. 

Valtion asuntorahastosta on tuloutettu rahaa vuosittain valtion budjettiin, mutta tämä on ylimääräinen tuloutus suhteessa jo sovittuun nähden. Asuntorahaston tuottoa tarvitaan sen oman ydintehtävän hoitamiseen. Kohtuuhintaisista asunnoista on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla huutava pula. Pienituloisilla ihmisillä pitää olla varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Täten Valtion asuntorahasto ei ole kohde, joista tulisi rahaa ottaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 73 000 000 euroa momentilta 12.35.20 Valtion asuntorahaston tuloutuksiin ehdotetusta määrahasta. 
Helsingissä 4.3.2019 
Ozan Yanar vihr