Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lisätalousarvioaloite LTA 53/2018 vp 
Hanna Sarkkinen vas 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten toimintaan (800 000 euroa)

Eduskunnalle

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea perustamaan tukikeskuksia seksuaaliväkivaltaa kokeneille. Ensimmäinen Seri-tukikeskus avattiin Helsinkiin HYKS:n Naistenklinikalle 2017.  

Seri-keskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne uhri voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Keskuksessa asiakas saa kokonaisvaltaisen palvelun yhdestä paikasta. Palvelu sisältää oikeuslääketieteellisen näytteenoton raiskauksen uhrilta, tilanteen kokonaisarvion, tuen lähipäivien selviytymiseen, psyykkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen sekä hoidon jatkosuunnitelman. Keskukseen tulon ja avu saamisen ehtona ei ole rikosilmoituksen teko, vaikka siihen kannustetaankin.  

Kokemukset ovat osoittaneet, että Naistenklinikan Seri-keskukselle on ollut suuri tarve. Se palvelee Helsingin ja Uudenmaan alueen asiakkaita. Uusia keskuksia on tarkoitus avata vuoden 2019 loppuun mennessä yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen Tampereelle, Turkuun, Ouluun ja Kuopioon. Ongelma on riittävän rahoituksen löytäminen.  

Naistenklinikan tukikeskuksen perustivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Naistenklinikan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös rahoittanut hanketta. Toiminnasta ja sen kustannuksista vastaa HUS. Saamamme tiedon mukaan esimerkiksi Tampereen yksikkö on kuitenkin määrä käynnistää lähes Taysin nykyisten resurssien puitteissa. Olisi tärkeää, että valtio osallistuisi Seri-keskusten rahoitukseen, jotta niiden toiminnan laadukkuus ja palveluiden saatavuus ympäri Suomen voidaan varmistaa ja jotta uuden tukikeskuksen perustaminen ei aiheuta paineita muiden tärkeiden palveluiden toimintaan.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 33.60.31 seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten perustamiseen ja toiminnan tukemiseen ja että momentin perusteluita täydennetään niin, että momentilta myönnettäviä määrärahoja saa käyttää tähän tarkoitukseen.  
Helsingissä 4.3.2019 
Hanna Sarkkinen vas