Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 54/2018 vp 
Hanna Sarkkinen vas 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lastenasiaintalo-mallin laajentamiseksi (1 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus esittää lisätalousarviossaan 813 000 euron määrärahaa, jolla tuetaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämiseen ja ehkäisemiseen sekä uhrien parempaan tukemiseen tähtäävien Lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämistä. Mallin avulla on määrä  kehittää monialaista yhteistyötä, tutkimista ja tiedon jakamista tilanteissa, joissa lapsen epäillään joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. 

Lastenasiaintalo-toimintamalli on määrä ottaa käyttöön Helsingissä ja Oulussa. 

Malli on erittäin kannatettava, ja tarvetta Lastenasiaintaloille olisi ympäri Suomen. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyyn ja uhrien tukeen on panostettava niin, että kaikkien alueiden tarpeet tulevat huomioiduksi ja että kaikki uhrit saavat apua.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 33.60.31 lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemistä ja selvittämistä sekä uhrien tukea tehostavan Lastenasiaintalo-mallin alueellisen kattavuuden parantamiseksi. 
Helsingissä 4.3.2019 
Hanna Sarkkinen vas