Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 8/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Lisätalousarvioaloite koronavirustestauksen laajentamiseen ja epidemian hoidon vaatimiin hankintoihin (24 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus ehdottaa lisätalousarviossaan tartuntatautien valvontamenoihin 26 miljoonan euron lisäystä. Lisäys kohdentuu muun muassa sairaanhoitopiirien testauslaitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden hankintaan.  

Kokoomus pitää lisäystä tarpeellisena, mutta riittämättömänä. Kokoomus esittää määrärahan korottamista 24 miljoonalla eurolla yhteensä 50 miljoonaan euroon. Lisäyksellä varmistetaan riittävä testauskapasiteetti ja suojavarusteiden hankinta. 

WHO:n suositusten mukaisesti Suomen tulisi kaikin keinoin nostaa testauskapasiteettia, jotta koronaviruksen leviämisestä väestössä saataisiin tarkempaa tietoa ja torjuntatoimet voitaisiin kohdentaa vaikuttavasti.  

Kokoomus vaatii testausten saatavuuden parantamista sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollossa ollaan ensilinjassa ottamassa infektiopotilaita vastaan. Myös siellä on oltava riittävät työkalut potilaiden tutkimiseksi ja epidemian ehkäisemiseksi. Kokoomuksen esittämällä merkittävällä lisämäärärahalla voidaan varmistaa erityisesti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden, sekä terveydenhuollon ja vanhustenhoidon ammattilaisten testaaminen kaikissa tilanteissa. Kokoomus esittää lisäksi käyttöönotettavaksi myös maailmalta tuttuja matalan kynnyksen testauspisteitä.  

Hallituksen on tehokkaasti hyödynnettävä aika ennen epidemian tulevaa piikkiä. Kokoomus esittää talousarvioaloitteessa lisävaltuuksia terveydenhuollon ammattihenkilöstön työssään tarvitsemien suojavarusteiden hankkimiseksi. Suojavarusteita on hankittava niin, että ne riittävät sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeisiin, sekä esimerkiksi kotihoidossa olevien ikäihmisten ja muiden riskiryhmään kuuluvien parissa työskenteleville. Lisäksi lisärahoituksella turvattaisiin muut vakavien tautitapausten hoidon turvaamiseen liittyvät hankinnat. 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää, että koronan vastaisessa taistelussa ei tingitä tuumaakaan eturintamassa työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilöstön varusteista ja turvallisuudesta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 24 000 000 euroa momentille 33.70.22 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa voi käyttää koronavirustestauksen laajentamiseen ja epidemian hoidon vaatimiin hankintoihin.  
Helsingissä 24.3.2020 
Timo Heinonen kok