Talousarvioaloite
TAA
107
2018 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (75 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnat ovat käyttäneet EU-ohjelmakausilla 2000—2006 ja 2007—2013 EAKR-rahoitusta yhteensä yli 32 miljoonaa euroa Savon radan tasoristeyksien poistamiseksi tavoitteena parantaa turvallisuutta ja edistää Pohjois-Savon saavutettavuutta rautateitse tasaveroisemmaksi Pohjanmaan radan palvelutason kanssa. Nopeudennostotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasoristeyksien poistamisen lisäksi mm. sähkörata- ja turvalaitemuutostöitä. 
Pieksämäki—Kuopio nopeustaso on edelleen 140 km/h, vaikka osuuden päällys- ja alusrakenne on kunnostettu korkeampaa nopeustasoa vastaavaksi. Sähkörata ja turvalaitetöiden saattaminen valmiiksi ja muut puuttuvat toimenpiteet edellyttäisivät perusradanpidon rahoitusta mahdollistamaan 200 km/h nopeuden. Kuopio—Iisalmi-rataosan tasoristeysten yleispiirteinen poistamissuunnitelma valmistui v. 2011. Sen mukaan rataosalla olevien 49 tasoristeyksen poistaminen ja korvaaminen 18 eritasoristeyksellä tulisi maksamaan noin 18 milj. euroa. 
Ratayhteyksien perusparantamishankkeiden läpiviemiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä muihin nopeuttamista edistäviin töihin tulee varata riittävä rahoitus valtion talousarviossa ja näitä toimenpiteitä tulee kohdistaa Itä-Suomeen. Näillä toimilla edistetään myös ilmastopoliittisen ohjelman toteutumista. Väyläverkon kehittämiseen tulee osoittaa 75 milj. euroa Savon radan nopeudennostoa varten. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 75 000 000 euroa momentille 31.10.77 Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
sin
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Pentti
Oinonen
sin
Markku
Eestilä
kok
Markku
Rossi
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Sari
Raassina
kok
Matti
Semi
vas
Kari
Kulmala
sin
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 14.21