Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.50

Talousarvioaloite TAA 112/2020 vp 
Pia Kauma kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä matkatoimistoalan tukemiseen (300 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Koronaviruspandemian vuoksi matkustaminen on tällä hetkellä käytännössä pysähtynyt kokonaan. Vallitseva koronakriisi on koetellut erityisen vakavasti kansainvälistä matkailua ja matkatoimistoalaa. Ala onkin edelleen yksi koronapandemian suurimmista kärsijöistä eikä nopeaa parannusta toimintaedellytyksiin ole tiedossa. Rajoituksista johtuen matkatoimistojen toimintaedellytykset ovat kaventuneet ja kassavirrat suurelta osin tyrehtyneet. Matkustamisen osalta tilanne tulee jatkumaan haasteellisena vielä pitkään, koska vapaa-ajan matkustamiseen suunnatut rajoitustoimenpiteet tullaan luultavasti purkamaan viimeisten rajoitusten joukossa. Myös liikematkustaminen palautuu yritysten varovaisen matkustuspolitiikan, muuttuneen työelämän ja eri maiden omien liikkumisrajoituspäätösten vuoksi hitaasti.  

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden Suomessa käyttämä rahan määrä eli matkailukysyntä oli arviolta 16,1 miljardia euroa vuonna 2019. Vaarana on, että matkailualan kokonaiskysyntä vuonna 2020 tulee pienenemään edellisvuodesta 70 prosenttia, mikäli alan mahdollinen elpyminen alkaisi joulukuussa. Vallitsevan tartuntatautitilanteen johdosta elpyminen alkaa luultavasti vasta ensi vuonna tai mahdollisen rokotteen tullessa käyttöön.  

EU-komission 19.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti matkanjärjestäjien on noudatettava lainsäädäntöä poikkeuksellisessakin tilanteessa ja palautettava asiakkaiden rahat perutuista matkoista. Matkatoimistojen kannalta tilanne on tuonut haasteita muun muassa siitä syystä, että useissa tapauksissa matkatoimistot ovat joutuneet tekemään sitoumuksia ja maksamaan ennakkoa matkakohteissa oleville kumppaneilleen ja alihankkijoilleen, eivätkä ne saa maksamiaan ennakkomaksuja läheskään aina rahana takaisin.  

Peruuntuneiden matkojen suuri määrä ja epävarmuus turvallisen matkustamisen aloittamisajankohdasta ovat pahentaneet matkatoimistojen rahoitustilannetta. Normaalioloissa EU-pohjainen lainsäädäntö on ollut matkanjärjestäjien hallinnassa, mutta koronavirus ja sen myötä asetetut rajoitukset ovat johtaneet massiivisiin peruutuksiin. Tähän on ollut käytännössä mahdotonta varautua matkatoimistoalan puolelta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 300 000 000 euroa luvun 32.40 uudelle momentille matkatoimistoalan tukemiseen.  
Helsingissä 16.10.2020 
Pia Kauma kok 
Ilkka Kanerva kok