Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.50

Talousarvioaloite TAA 113/2020 vp 
Pia Kauma kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tapahtumatoimialan tukemiseen (350 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Koronakriisi on aiheuttanut ahdinkoa monille yrittäjille Suomessa. Erityisen kovasti rajoitustoimenpiteet ovat osuneet erilaisten yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjiin ja alalla toimiviin yrittäjiin. Käytännössä suurin osa yleisötilaisuuksista on jouduttu perumaan tartuntavaaran vuoksi asetettujen rajoitteiden mukaisesti keväästä 2020 alkaen. 

Tapahtumakenttä on hyvin moninainen, ja sen tapahtuma-ala työllistää laajan kirjon erityyppisiä toimijoita. Vallitsevasta tilanteesta kärsiikin tapahtumatoimialan parissa työskentelevien suuri joukko: niin yrittäjiä, palkattuja työntekijöitä kuin freelance-toimintaa harjoittavia henkilöitäkin. Monien kohdalla tukitoimet eivät ole kohdentuneet oikein. Jopa satoja alihankkijoita työllistävä tapahtuma-alan yrittäjä voidaan tulkita koronatukien jakoperusteissa yksinyrittäjäksi, jolloin hänet on ohjattu hakemaan kertaluontoista 2 000 euron toimintatukea koronan talousvaikutusten vuoksi omasta kunnastaan. Tuki ei riitä kattamaan useita kymmeniä alihankkijoita työllistävän tapahtuma-alan yrittäjän kiinteitä kuluja. Monet toimijat ovat myös jäänet täysin ilman tukitoimia.  

Olosuhteita voidaankin kuvata tapahtumatoimialan osalta ennennäkemättömän haastaviksi. Monia tilaisuuksia on jouduttu siirtämään tai kokonaan perumaan. Samaan aikaan tilanne vaikuttaa myös muuhun toimintaan, kuten ravintola- ja majoitustoimintaan, tapahtumatilavuokraajiin, tekniseen henkilöstöön ja esimerkiksi keikkamyyjiin, tapahtumien ympärillä. Tapahtuma-alan yrittäjät ovat monille alalla toimiville tärkeitä työllistäjäorganisaatioita. Mikäli nämä yritykset kaatuvat, loppuvat työt myös kymmeniltä muilta verkoston ympärillä toimivilta.  

Alan elinkeinotoiminta on ollut viranomaismääräyksillä kiellettyä tai voimakkaasti rajoitettua 13.3.2020 alkaen. Olemassa olevat tuet eivät myöskään huomioi pitkää liiketoiminnan häiriötä. Olisikin kohtuullista, että tapahtumatoimialan elinkeinonvapauden rajoittamista kompensoitaisiin erikseen määriteltävän tuen kautta. Tukimallin on oltava korvauksena riittävä suhteessa aiheutuneisiin menetyksiin sekä niiden johdosta tapahtumatoimialalle kokonaisuutena ohjautuviin tukiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 350 000 000 euroa luvun 32.40 uudelle momentille tapahtumatoimialan tukemiseen.  
Helsingissä 16.10.2020 
Pia Kauma kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Marko Kilpi kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Heikki Vestman kok 
Ilkka Kanerva kok