Talousarvioaloite
TAA
114
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pakolaiskiintiön korottamiseen (3 300 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomen pakolaiskiintiö on vuosina 2014 ja 2015 ollut 1 050 pakolaista vuodessa ja 750 pakolaista vuosna 2016 ja 2017. Ensi vuodeksi hallitus esittää vain 750 pakolaisen kiintiötä. Tämä tapahtuu samanaikaisesti, kun pakolaisvirrat eivät ole olleet näin suuria sitten toisen maailmansodan päättymisen. Nykyään ihminen joutuu lähtemään kodistaan joka kolmas sekunti, ja pakolaisten määrä nousee 65,6 miljoonaan. Pakolaisista 51 % on lapsia. Suurimmat pakolaisten vastaanottajamaat vuoden 2016 lopulla olivat Turkki (2,9 miljoonaa), Pakistan (1,4 miljoonaa), Libanon (1,0 miljoonaa), Iran (979 400), Uganda (940 800) ja Etiopia (791 600). Eurooppa ottaa vastaan 17 prosenttia maailman pakolaisista. 
Suomi on yksi maailman rikkaimmista ja tasa-arvoisimmista maista, ja meidän tulee osoittaa solidaarisuutta huonommassa asemassa oleville. Meidän vuoromme on tarjota toisille meille aiemmin annettua turvaa. Pakolaispolitiikan on perustuttava inhimillisyyteen ja ihmisoikeuksien suojeluun. Kenenkään ei pidä joutua elämään turvattomuudessa ja kurjuudessa. Pakolaiskiintiön kunnollinen korottaminen on hyvä tapa auttaa pitkällä tähtäimellä vaikeassa asemassa olevia ihmisiä.  
Haluamme pakolaiskiintiötä korotettavan kunnolla ja asteittain. Suomi ottaa vastaan monia turvapaikanhakijoita, mikä tekee perustelluksi hieman pienemmän pakolaiskiintiön kuin pidemmällä tähtäimellä. Tämän vuoksi Ruotsalainen eduskuntaryhmä ehdottaa, että pakolaiskiintiötä korotetaan 750 pakolaisesta 2 500 pakolaiseen vuodessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 3 300 000 euroa momentille 26.40.21 pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon pakolaiskiintiön korottamiseksi 750 pakolaisesta 2 500 pakolaiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Stefan
Wallin
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:14