Talousarvioaloite
TAA
117
2015 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eläinsuojeluasiamiehen viran säilyttämiseen (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustettiin parantamaan eläinten hyvinvointia, varmistamaan yhteiskunnallista keskustelua ja tuomaan esiin eläinten asioita. Hallinnollisesti eläinsuojeluasiamies on toiminut maa- ja metsätalousministeriössä itsenäisenä viranomaisena. Nyt hallitus on päättänyt lakkauttaa kyseisen viran. 
Eläinsuojeluasiamiehen laaja tehtäväkenttä on kattanut eläinten hyvinvoinnin laidasta laitaan, aina tuotantoeläimistä lemmikkeihin, koe-eläimiin ja myös luonnonvaraisiin eläimiin, jos ihminen on niiden kanssa tekemisissä. Eläinsuojeluasiamies on toiminut tärkeänä linkkinä muiden viranomaisten, alan toimijoiden ja asiantuntijoiden, järjestöjen sekä tutkijoiden välillä sekä tukenut eri toimijoita eläinten hyvinvoinnin parantamisessa. 
Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä eläinsuojeluasiamiehen rooli on erityisen keskeinen. Hän ajaa tutkimustietoon perustuen eläinten hyvinvoinnin edistämistä asettuen poliittisten ja intressiristiriitojen ulkopuolelle. Ihmiset ovat jatkuvasti kiinnostuneempia eläinten kohtelusta ja ruuan alkuperästä. Eläinsuojeluasiamies on taho, jolta voidaan hankkia riippumatonta näkemystä eläinten hyvinvoinnista. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävää kannattaa kehittää eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä, jotta eläinten hyvinvointia parantavien tavoitteiden toteutuminen saadaan varmistettua. Tehtävälle kuvaavampi nimike voisi olla eläinasiavaltuutettu. 
Yhteiskunnan arvo mitataan siinä, miten kohtelemme kaikkein heikoimpia. Eläimillä ei ole äänioikeutta tai mahdollisuutta puolustaa omia oikeuksiaan. Siksi on varmistettava, että eläimillä on oma puolestapuhujansa myös valtionhallinnossa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 30.01.01 eläinsuojeluasiamiehen viran säilyttämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
Emma
Kari
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 21.10.2015 11:36