Talousarvioaloite
TAA
120
2016 vp
Pentti
Oinonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Karjalan Kielen Seura ry:lle karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman käynnistämiseen (200 000 euroa)
Eduskunnalle
Karjalan Kielen Seura on neuvotellut kolmen viime vuoden aikana lähes kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa kotoperäisen karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman käynnistämisestä. Kaikki neuvottelukumppanit ovat olleet valmiita tukemaan tätä nelivuotista hanketta. Elvytysohjelma toteutetaan siten, että KKS hankkii valtionavustuksen lisäksi itse vähintään puolet lisää varoja yksityissektorilta avustuksina, lahjoituksina ja sponsoritukena. Monivuotisen kokemuksemme mukaan valtion osallistuminen elvytystyön rahoitukseen on ehdottomasti ratkaiseva tekijä myös muiden tukijoiden mukaantulolle. Elvytysohjelma-määrärahaa on yritetty jo kahtena vuonna saada valtion talousarvioon, mutta ilman tulosta. Valtiovarainministeriön edustajat ovat perustelleet kielteistä kantaansa tiukalla taloustilanteella. 
Karjalan kieli ja kulttuuri ovat asiantuntijoiden mukaan kuitenkin häviämisvaarassa ilman elvytysohjelmaa. Karjalaisjärjestöt eivät pysty hankkimaan yksin tehokkaaseen elvytykseen tarvittavia varoja, vaan siihen tarvitaan myös valtion rahaa. Ensi vuonna vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Ilman karjalaisten huomattavaa panosta suomalaisen kulttuurin ja identiteetin rakentamisessa, kansakuntamme olisi kulttuuriltaan varsin toisenlainen kuin nykyisin. Juhlavuonna Suomen valtiovalta voisi näin ollen muistaa budjetissaan karjalaista kansanosaa ja myöntää Karjalan Kielen Seuran käyttöön tuon karjalankielisen vähemmistön niin kipeästi tarvitseman tuen.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 29.01.50 Karjalan Kielen Seuralle karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman käynnistämiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
Pentti
Oinonen
ps
Viimeksi julkaistu 14.10.2016 14:28