Talousarvioaloite
TAA
121
2016 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kolmivuotiseen Ekopaku-hankkeeseen (442 000 euroa)
Eduskunnalle
Etelä-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta puuttuu alueellinen ympäristökasvatusverkosto. Alueella on yhteensä 232 suomenkielistä peruskoulua ja 98 ruotsinkielistä peruskoulua. Kolmivuotisen (1.1.2017—31.12.2019) Ekopaku-hankkeen avulla selvitettäisiin kiertävään luontokoulutoimintaan tarvittavat resurssit, jotta kaikille Suomen peruskouluille voitaisiin tarjota yhtäläiset mahdollisuudet saada tukea luonto- ja ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan opetukseen. Samalla perustettaisiin kolmen maakunnan alueellinen ympäristökasvatusverkosto. Hankkeen aikana selvitetään kiertävälle luontokoulutoiminnalle "kotipesä", jonka puitteissa toiminta voi jatkua verkoston rahoittamana. Hanketta hallinnoisi Suomen luonto- ja ympäristökasvatuksen liitto ry, joka vastaisi raportoinnista OKM:lle. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 442 000 euroa momentille 29.10.51 kolmivuotiseen Ekopaku-hankkeeseen ja lisää momentin prusteluihin maininnan, että määrärahasta osoitetaan 100 000 euroa opetusmateriaalilla varustellun pakettiauton hankintaan, 90 000 euroa kahden ympäristökasvattajan palkkoihin sivukuluineen sekä 24 000 euroa auton käyttökustannuksiin, matka-, vuokra- ja viestintäkuluihin. 
Helsingissä 30.9.2016 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 11.10.2016 10:00