Talousarvioaloite
TAA
123
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintotuen tulorajojen korottamiseksi (14 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Korkea osaaminen, koulutus ja sivistys ovat olleet Suomen menestyksen perusta koko itsenäisyytemme ajan. Koulutus on myös Suomen tulevan menestyksen ehdoton avaintekijä. Meidän on panostettava osaamiseen ja koulutukseen menestyäksemme kansainvälisesti sekä säilyttääksemme kilpailukykymme. Suomen tulee olla osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kärkimaa. Korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tärkein edellytys sille, että kaikki kansalaiset saavat taustastansa riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen. 
Opintotuki on opiskelijan perusturva. Mihinkään muuhun väestöryhmän perustoimeentuloon ei ole kohdistettu näin suuria leikkauksia. Tämä kertoo hallituksen välinpitämättömyydestä opiskelijoita ja koulutusta kohtaan. Opiskelijoiden työ on opiskella. Heidänkin on voitava elää ilman pakkoa ottaa lainaa, ja siksi hallituksen kaavailemat leikkaukset opintotukeen ovat kohtuuttomia.  
Tulorajoista kiinni pitäminen tässä yhteydessä on ollut paradoksaalista, koska se tarkoittaa käytännössä, että opiskelijoiden mahdollisuuksia työskennellä opintojen ohessa rajoitetaan. Opintotuen tulorajat tuottavat lisäksi päänvaivaa monille opiskelijoille, jotka joutuvat maksamaan takaisin tukikuukausia tai lopettamaan työnteon kesken. Opiskeluaikainen työkokemus on tärkeä ensimmäinen kosketus työelämään ja monella alalla edellytys työn saamiselle. 
Haluamme siksi korottaa opiskelijoiden omia tulorajoja 50 prosentilla. 
Opiskelijoiden tulorajoja korotettiin viimeksi vuonna 2008 550 eurosta 660 euroon per tukikuukausi. Opintotuen takaisinmaksun yhteydessä perittävä rangaistuskorko on 7,5 % (korotus on 15 % tukivuoden 2015 ja aiempien vuosien tulovalvonnoissa). 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 14 000 000 euroa momentille 29.70.55 opintotuen tulorajojen korottamiseksi 50 prosentilla. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Löfström
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:32