Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.47

Talousarvioaloite TAA 124/2018 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonmukaisen maataloustuotannon neuvontaan (500 000 euroa)

Eduskunnalle

Luonnonmukainen tuotanto on yksi maatalouden keinoista taistella osaltaan ympäristön pilaantumista ja ilmastonmuutosta vastaan. Luomutuotantoon siirtyi vuonna 2018 lähes 500 uutta viljelijää ja tuottajaa. Suurin osa heistä on ollut tuotantosuunnan vaihtajia tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon. Luomutuotteiden kysyntä on jatkuvasti kasvussa ja laadukkaita perustuotteita sekä uutuustuotteita kaivataan markkinoille jatkuvasti. 

Merkittävällä osalla luomutiloista vanha sukupolvi on viime aikoina jäänyt eläkkeelle ja uusi sukupolvi jatkanut toimintaa. Alaa opettelevia on tällä hetkellä noin kymmenesosa kaikista luomutuottajista. Näin ollen myös luomutuotannon neuvonnalle on suuri tarve. Muutoksen tukemiseksi neuvontaan tarvitaan nyt lisäpanostuksia. 

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 30.20.43 luonnonmukaisen maataloustuotannon neuvontapalveluiden rahoitukseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Antero Vartia vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Jani Toivola vihr 
Ozan Yanar vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Emma Kari vihr 
Heli Järvinen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Pekka Haavisto vihr