Talousarvioaloite
TAA
129
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonhaittakorvauksille (11 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitusohjelman mukaisesti hallitus on päättänyt leikata luonnonhaittakorvauksia 33 miljoonalla eurolla. Luonnonhaittakorvaukset ovat kuitenkin tärkeä osa maa- ja elintarviketaloutta, ja niillä korvataan maatalousyrittäjille pysyvien epäsuotuisten luonnonolojen maataloustuotannolle aiheuttamaa luonnonhaittaa. Luonnonhaittakorvausten tavoitteena on turvata maatalouden toimintaedellytykset ja jatkuvuus sekä säilyttää maatalousmaa maatalouskäytössä. Toimenpide vaikuttaa tilalukumäärän hallittuun kehittymiseen sekä taloudellisesti elinvoimaisten maatilayksiköiden säilyttämiseen ja tätä kautta maaseudun työllisyyden ylläpitämiseen ja maaseutualueiden taloudellisen kehityksen edistämiseen.  
Vuoden 2018 budjettiriihessä sovittiin, että luonnonhaittakorvauksien vuoden 2018 leikkaukset puolitetaan siirtämällä tähän tarkoitukseen yhteensä 21 miljoonaa euroa. Vaikka vienti on lähtenyt kasvuun, tämä ei ole helpottanut maatalousyrittäjien ahdinkoa. Tästä syystä 21 miljoonaa euroa ei riitä paikkaamaan kaikkia luonnonhaittakorvauksiin kohdistuneita leikkauksia, ja määrärahan lisääminen on paikallaan.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 11 000 000 euroa momentille 30.20.44 luonnonhaittakorvausten leikkausten paikkaamiseksi. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Eva
Biaudet
r
Joakim
Strand
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:42