Talousarvioaloite
TAA
129
2018 vp
Lasse
Hautala
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 17187 (Pysäkkitie) päällystämiseen Teuvan Äystön kylässä (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Teuvalla sijaitseva seututie 17187 (Pysäkkitie) on lyhyt tieosuus, joka kulkee Äystön kylän läpi yhdistäen valtaosan sen asutuksesta ja elinkeinoista kantatiehen 67. Siitä haarautuu useita kyläteitä, joten se kokoaa liikennettä monesta suunnasta. Tien varrella on teollisuutta ja maataloutta, joten tiellä kulkee myös työkoneita ja rekkoja. Vajaan kahden kilometrin mittaisen tien päällyste on heikossa kunnossa ja tie on pian päällystettävä uudelleen.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 31.10.20 seututien 17187 päällystämiseen Teuvalla Äystön kylässä.  
Helsingissä 28.9.2018 
Lasse
Hautala
kesk
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 14:24