Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 135/2018 vp

Viimeksi julkaistu 9.10.2018 14.27

Talousarvioaloite TAA 135/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 67 välille Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella (1 000 000 euroa)

LasseHautalakesk

Eduskunnalle

Kantatie 67 Kauhajoella Aronkylästä Harjankylään on vilkasliikenteinen kantatie, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää. Tieosuudella on tapahtunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joissa on menehtynyt polkupyöräilijä. Onnettomuuksien lisäksi on lukuisia vaaratilanteita. Tämän johdosta tulisi tieosuudelle rakentaa kevyen liikenteen väylä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 67 välille Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella.  
Helsingissä 28.9.2018 
LasseHautalakesk