Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 137/2018 vp

Viimeksi julkaistu 9.10.2018 14.27

Talousarvioaloite TAA 137/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä uuden sillan rakentamiseen Kyrönjoen yli välille 7200 Reiniläntie—Alapääntie Seinäjoen Ylistarossa (1 500 000 euroa)

LasseHautalakesk

Eduskunnalle

Välillä 7200 Reiniläntie—Alapääntie Kyrönjoen yli kulkeva vanha puinen Heikkolan riippusilta ei ole ollut enää pitkiin aikoihin turvallinen. Se on alun perin rakennettu vuonna 1915 ja puuosat on uusittu vuonna 1976. Silta on erittäin huonokuntoinen. Autoliikennettä sillan yli on ensin rajoitettu, kunnes muutama vuosi sitten se kiellettiin kokonaan. Nykyisin 90 metriä pitkä ja 2 metriä leveä silta on käytössä pelkästään kevyelle liikenteelle. Sillalle on pystytty tekemään vain välttämättömiä kunnostustöitä viime vuosina. Puupalkkeja on uusittu ja turvallisuutta on parannettu rakentamalla kaiteita.   

Silta on yhdistänyt Heikkolantien ja Isokyläntien sekä joen molemmin puolin olevat kylät toisiinsa. Siltaa ovat käyttäneet koululaiset, perheet ja elinkeinonharjoittajat. Uutta siltaa tarvitaan erityisesti kevyen liikenteen turvallisen kulun, autoliikenteen ja maatalouden kuljetustarpeiden täyttämiseen. Lähes kymmenen kilometrin matkalla silta on ainut paikka leveän Kyrönjoen ylittämiseen. Lähiseudun asukkaat toivovat uutta siltaa mahdollisimman pian.   

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 1 500 000 euroa momentille 31.10.20 uuden sillan rakentamiseen Seinäjoen Ylistaroon Kyrönjoen yli välille 7200 Reiniläntie—Alapääntie.  
Helsingissä 28.9.2018 
LasseHautalakesk