Talousarvioaloite
TAA
140
2018 vp
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (12 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Laajakaistayhteyksien kehittäminen parantaa alueiden kehittämismahdollisuuksia ja on välttämätöntä erityisesti yritystoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi harvan asutuksen alueilla. Tietoliikenneyhteyksien rakentamisen tukeminen on yhteiskunnan kannalta tuottava investointi, joka maksaa julkisen tuen takaisin valtiolle rakentamisaikaisina veroina ja maksuina sekä sähköisten palveluiden kautta tulevina kustannussäästöinä. 
Laajakaistahankkeen tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi ja hitaammaksi. Keskeisin haaste on valtiontuen hakemisen päättyminen vuoden 2018 lopussa. Kaupalliset teleyritykset ovat osoittaneet vain vähäistä kiinnostusta tavoitteiden mukaisen laajakaistaverkon rakentamiseen edes taajamiin saatikka harvaan asutuille seuduille. Teleyritysten investoinnit kiinteään verkkoon ovat laskeneet.  
Koska hankkeet eivät kaikissa maakunnissa ole edenneet kaupallisten operaattoreiden toimesta, kunnat ja muut pienet toimijat ovat joutuneet ottamaan vastuuta rakentamisesta. Tämä on hidastanut rakentamista. Kuntien vastuiden lisääminen ei kuitenkaan ole yleisratkaisu laajakaistahankkeen etenemiselle. Tarvitaan uusi valtiontukiohjelma, koska toteutettu 4G-verkko ei ole täyttänyt ennakko-odotuksia eivätkä tulevaisuuden 5G-verkot toimi ilman kattavaa valokuituverkkoa. Laajakaistahankkeen uusien hankkeiden tukirahoituksen tarve on vuoteen 2025 mennessä karkeasti arvioituna 100 milj. euroa Itä- ja Pohjois-Suomessa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 12 000 000 euroa momentille 31.40.50 laajakaistarakentamisen jatkuvuuden varmistamiseen harvaan asutuilla alueilla. 
Helsingissä 28.9.2018 
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Kimmo
Kivelä
sin
Pentti
Oinonen
sin
Markku
Eestilä
kok
Sari
Essayah
kd
Markku
Rossi
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Matti
Semi
vas
Kari
Kulmala
sin
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Sari
Raassina
kok
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 14.27