Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.47

Talousarvioaloite TAA 140/2018 vp 
Hannakaisa Heikkinen kesk ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (12 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Laajakaistayhteyksien kehittäminen parantaa alueiden kehittämismahdollisuuksia ja on välttämätöntä erityisesti yritystoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi harvan asutuksen alueilla. Tietoliikenneyhteyksien rakentamisen tukeminen on yhteiskunnan kannalta tuottava investointi, joka maksaa julkisen tuen takaisin valtiolle rakentamisaikaisina veroina ja maksuina sekä sähköisten palveluiden kautta tulevina kustannussäästöinä. 

Laajakaistahankkeen tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi ja hitaammaksi. Keskeisin haaste on valtiontuen hakemisen päättyminen vuoden 2018 lopussa. Kaupalliset teleyritykset ovat osoittaneet vain vähäistä kiinnostusta tavoitteiden mukaisen laajakaistaverkon rakentamiseen edes taajamiin saatikka harvaan asutuille seuduille. Teleyritysten investoinnit kiinteään verkkoon ovat laskeneet.  

Koska hankkeet eivät kaikissa maakunnissa ole edenneet kaupallisten operaattoreiden toimesta, kunnat ja muut pienet toimijat ovat joutuneet ottamaan vastuuta rakentamisesta. Tämä on hidastanut rakentamista. Kuntien vastuiden lisääminen ei kuitenkaan ole yleisratkaisu laajakaistahankkeen etenemiselle. Tarvitaan uusi valtiontukiohjelma, koska toteutettu 4G-verkko ei ole täyttänyt ennakko-odotuksia eivätkä tulevaisuuden 5G-verkot toimi ilman kattavaa valokuituverkkoa. Laajakaistahankkeen uusien hankkeiden tukirahoituksen tarve on vuoteen 2025 mennessä karkeasti arvioituna 100 milj. euroa Itä- ja Pohjois-Suomessa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 12 000 000 euroa momentille 31.40.50 laajakaistarakentamisen jatkuvuuden varmistamiseen harvaan asutuilla alueilla. 
Helsingissä 28.9.2018 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Kimmo Kivelä sin 
Pentti Oinonen sin 
Markku Eestilä kok 
Sari Essayah kd 
Markku Rossi kesk 
Seppo Kääriäinen kesk 
Eero Reijonen kesk 
Matti Semi vas 
Kari Kulmala sin 
Krista Mikkonen vihr 
Riitta Myller sd 
Sari Raassina kok