Talousarvioaloite
TAA
142
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turvakotitoiminnan menoihin (11 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Naisiin kohdistuva väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma, jolla on sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, ns. Istanbulin sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä tekijöiden edesvastuuseen saattaminen. Sopimuksesta tuli Suomea sitova 1.8.2015, ja se velvoittaa osapuolia toimintaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi ja ehkäisemiseksi.  
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään yhtenä ihmisoikeuksien vakavimmista loukkauksista Suomessa. Sopimuksen päätavoitteen toteuttaminen edellyttää laajoja, kokonaisvaltaisia ja koordinoituja poikkihallinnollisia toimintaohjelmia. Yhtenä sopimuksen tavoitteena on turvakotipaikkojen takaaminen uhreille ja kansallisen, maksuttoman ympärivuorokautisen puhelinpalvelun avaaminen väkivallan uhreille. Sopimuksen mukaan 10 000:ta asukasta kohden tulisi olla yksi turvakotipaikka. Nykyisin Suomessa on 23 turvakotipalvelujen tuottajaa, joilla on yhteensä 143 paikkaa. Suosituksen mukaan paikkoja tulisi olla 500. Tällä hetkellä paikkoja ei ole kaikille turvaa ja tukea tarvitseville. 
Koska Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen, turvakoteja ja turvakotipaikkoja on perustettava lisää. Ehdotamme tämän vuoksi 11 miljoonan euron lisärahoitusta turvakotitoimintaan. Tämä merkitsisi, että 18 uutta turvakotia voisi aloittaa toiminnan ja että turvakotipaikkojen määrä kasvaisi 126 uudella paikalla. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 11 000 000 euroa momentille 33.60.52 valtion rahoitukseen turvakotitoiminnan menoihin. 
Helsingissä 29.9.2017 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Stefan
Wallin
sv
Eva
Biaudet
sv
Joakim
Strand
sv
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 15:42