Viimeksi julkaistu 22.1.2021 13.39

Talousarvioaloite TAA 145/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä uusimuotoiseen maakunnan kehittämisrahaan (20 000 000 euroa)

SeppoKääriäinenkeskym.

Eduskunnalle

Viime vaalikaudella lopetetun maakunnan kehittämisrahan tilalle tulisi rakentaa nopea ja ketterä rahoitusväline kilpailukykyä vahvistavaan aluelähtöiseen kehittämistoimintaan. Ko. rahoitusvälineen avulla on mahdollista saada liikkeelle mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja ja täydentää käytössä olevien kehittämisrahoitusten katvealueita. Rahoituksen tulee olla sisällöltään ja käyttökohteiltaan ohjelmiin sitomatonta, mahdollistavaa ja ketterää, jolloin hankkeita voidaan käynnistää niihin toimiin, joihin mm. rakennerahastot eivät sovellu. Rahoitus tuo lisäarvoa ketteryydellään sekä laajalla soveltamisalueellaan. 

Maakunnan kehittämisrahan tyyppinen rahoitusväline on tärkeä alueiden uudistumisessa, erikoistumisessa omiin vahvuuksiin, kansainvälistymisessä ja kasvua edistävissä kokeiluissa. Rahoitusvälinettä tarvitaan myös rakennemuutosten ennakoivaan haltuunottoon. Koska kunnat ovat entistä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjiä, niiden elinvoimaisuuden ja kehittämiskapasiteetin vahvistamiseen tarvitaan joustavaa rahoitusvälinettä. Lisäksi älykkään erikoistumisen toimeenpano ja uudet avaukset edellyttävät nopeasti käyttöönotettavaa siemenrahoitusta. Maakunnittain laadittujen älykkään erikoistumisen strategioiden avulla tunnistetaan vahvoja erikoistumisaloja ja nousevia potentiaalisia erikoistumisaloja sekä suunnataan toimenpiteitä, tavoitteena alueen väestön ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa talousarvioon momentin 32.50.43 ja osoittaa momentille 20 000 000 euroa Maakunnan kehittämisrahaan alueiden älykkään erikoistumisen vauhdittamiseen, erityisesti ennakoivan rakennemuutoksen, kansainvälistymisen ja uusien avauksien rahoitukseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
SeppoKääriäinenkesk
KimmoKiveläps
MarkkuRossikesk
RiittaMyllersd
ElsiKatainenkesk
SariEssayahkd
KristaMikkonenvihr
MattiSemivas
MerjaMäkisalo-Ropponensd
HannakaisaHeikkinenkesk