Talousarvioaloite
TAA
155
2016 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rauhantyön edistämiseen (412 000 euroa)
Eduskunnalle
Rauhanliike on toiminut Suomessa jo yli sata vuotta. Rauhantyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toiminta tukee valtion tavoitteita muun muassa järjestämällä globaali- ja rauhankasvatusta sekä täydentää asiantuntemuksellaan yhteiskunnallista keskustelua.  
Järjestöjen tukeminen on valtiolle edullinen tapa edistää yhteisiä tavoitteita. Mittavasta työsarasta huolimatta rauhantyö perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Valtion avustuksella varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja pitkäjänteisyys. 
Monimutkaisten kansainvälisten konfliktien aikana rauhantyöstä leikkaaminen on erityisen lyhytnäköistä. Globaali- ja rauhankasvatuksen merkitys kouluissa korostuu entisestään uusien opetussuunnitelmien myötä. Leikatut määrärahat heikentävät merkittävästi rauhanjärjestöjen mahdollisuutta tukea kouluja tässä kasvatustyössä ja toteuttaa pitkäjänteistä työtään rauhan ja vakauden edistämiseksi Suomessa ja maailmalla. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 412 000 euroa momentille 29.80.50 rauhantyön edistämiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
Emma
Kari
vihr
Erkki
Tuomioja
sd
Susanna
Huovinen
sd
Kari
Uotila
vas
Aila
Paloniemi
kesk
Eva
Biaudet
r
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Satu
Hassi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 11.10.2016 10:14