Viimeksi julkaistu 2.3.2022 13.54

Talousarvioaloite TAA 159/2021 vp 
Pia Kauma kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Meltola—Mustio (13 500 000 euroa)

Eduskunnalle

Väyläviraston mukaan valtatie 25 on merkittävin poikittainen tieyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla sekä olennainen tieyhteys pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalle tavaraliikenteelle. Tiellä on merkittävä seudullinen, kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli esimerkiksi Suomen viennin ja tuonnin kannalta.  

Nykyinen valtatie on pääosin kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Puutteita on laadussa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Vuosien 2013—2017 aikana tiellä on ollut 112 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa on kuollut 10 henkilöä. Onnettomuustiheys on suuri verrattuna valtateiden keskiarvoon. Raskaan liikenteen määrä sekä osuus (10—22 %) on suuri koko tiellä.  

Valtatien 25 liikenneturvallisuuden edistämisen kannalta väli Meltola—Mustio on yksi keskeisimmistä. Kyseisellä alueella liikennettä on Väyläviraston mukaan lähes 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on n. 800 ajoneuvoa. Alueen pahin ongelma on tien mutkaisuus, joka johtaa vähäisiin ohitusnäkemiin ja huonoihin ohitusmahdollisuuksiin. Niin kutsuttujen Meltolan mutkien kuolemanloukkujen poistamiseksi on suunnitelmat valmiina, ja Väyläviraston mukaan kustannusarvio olisi n. 13,5 miljoonaa euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 13 500 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Meltola—Mustio
Helsingissä 8.10.2021 
Pia Kauma kok 
Kari Tolvanen kok 
Mia Laiho kok