Talousarvioaloite
TAA
17
2016 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustulokokeiluun (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Perustulon kokeileminen on välttämätöntä. Perustulokokeilu tarjoaa mahdollisuuden nähdä perustulon vaikutukset ihmisten elämään, työllisyyteen, köyhyyteen ja elinkeinoelämään.  
Hallituksen esitys perustulokokeilusta on kuitenkin niin rajallinen, ettei sen tuloksena synny perustulon jatkoselvityksen kannalta käyttökelpoista tai yleistettävää tietoa. Hallituksen perustulokokeilun tavoitteet rajautuvat työmarkkinatuen saajien työssäkäynnin lisäämiseen. Perustulossa on kyse paljon laajemmasta muutoksesta.  
Jotta nähdään, miten kokeilu vaikuttaa erilaisiin ihmisryhmiin ja millaisia käyttäytymisvaikutuksia sillä on eri elämäntilanteissa, kokeiluun otantaa on laajennettava. Kokeilun rajaaminen vain tiettyyn kapeasti rajattuun ihmisryhmään vääristää ja rajaa kokeilun tuloksia.  
Perustulo ansaitseen kunnon kokeilun, jossa noudatetaan tieteellisesti päteviä kriteerejä ja hyvän tiedontuotannon periaatteita. Kokeilun riittävän laajuuden turvaamiseksi sille on turvattava riittävät resurssit. Kokeilun tavoitteena tulee olla yleistettävä tieto ja tulokset, joiden pohjalta voidaan tehdä poliittisia päätöksiä perustulon jatkosta. 
Esitämme perustulokokeilun laajentamista niin, että kokeilun otantaa laajennettaisiin määrällisesti ja laadullisesti, kattamaan useampia ihmisryhmiä. Kokeilun laajentamista tukee myös esitys kokeilun keston laajentamisesta kaksivuotisesta kolmivuotiseksi. 
Tulemme tekemään myös asiaa koskevan lakialoitteen.  
Tämä aloite kuuluu vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.03.31 käytettäväksi Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen perustulokokeilun otannan laajentamiseksi ja kokeilun keston pidentämiseksi.  
Helsingissä 30.9.2016 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Emma
Kari
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 13.34