Talousarvioaloite
TAA
173
2018 vp
Petri
Honkonen
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä esiselvityksen käynnistämiseen kantatien 58 kehittämiseksi (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Kantatie 58 on kolme maakuntaa ja useita kunta- ja seutukaupunkikeskuksia läpäisevä merkittävä tieyhteys. Tieyhteyden kuntoa on paikoin perusparannettu viime vuosina, mutta tieyhteyden potentiaali elinkeinojen edistämisen osalta on vielä hyödyntämättä. Tien merkitys useiden kuntakeskusten välisessä työssäkäynti- ja asiointiliikenteessä on merkittävä. Samoin biotalouden kuljetusten hoitamisessa yhteyden merkitys on kasvanut. Sen sijaan kantatien 58 matkailullinen hyötykäyttö on vielä hyödyntämättä. Jos valtatien 4 liikenteestä saataisiin pienikin osuus käyttämään kantatietä 58, olisi sen elinkeino- ja aluepoliittinen merkitys reitin varrella oleville kunta- ja seutukeskuksille merkittävä. Nämä mahdollisuudet ja kustannukset on selvitettävä.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 31.10.20 esiselvityksen käyttämiseen kantatien 58 kehittämiseksi. 
Helsingissä 28.9.2018 
Petri
Honkonen
kesk
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 10.51