Talousarvioaloite
TAA
174
2018 vp
Petri
Honkonen
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäsämisestä valtatien 13 parantamiseen Saarijärven Asemankannaksella (190 000 euroa)
Eduskunnalle
Saarijärven Asemankankaan kaupallisten palveluiden seudullinen keskus on kehittynyt viime vuosina merkittävästi ja liikennemäärät alueella ovat kasvaneet voimakkaasti. Valtatie 13 on valtakunnallinen ydinväylä, ja raskaan liikenteen määrä alueella on merkittävä. Alueen turvallisuus on jäänyt kehityksestä jälkeen varsinkin kevyen liikenteen osalta. Liikenneturvallisuuden parantaminen alueella vaatii kevyen liikenteen järjestelyjä, ettei enempää onnettomuuksia tapahdu.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 190 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 13 parantamiseen Saarijärven Asemankannaksella. 
Helsingissä 28.9.2018 
Petri
Honkonen
kesk
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 10:51