Talousarvioaloite
TAA
175
2018 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitolle Suomen ja Yhdysvaltain välisen nuorten verkostoitumistyön mahdollistamiseen (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain välinen ystävyysjärjestö. Liiton tehtävänä on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välistä ystävyyttä ja toimia sillanrakentajana maiden välillä. Se toimii paikallisyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. 
SAM toteuttaa tehtäväänsä strategiansa mukaisesti toisaalta mahdollistamalla suomalaisten nuorten vaihto-opiskelua, harjoittelua ja työntekoa Yhdysvalloissa ja toisaalta tukemalla paikallisyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille ajankohtaista koulutusta, kansallisen tason ohjelmia ja hallinnollista apua. Liitto tukee omalta osaltaan paikallisyhdistyksiä edistämällä yhdistysten jäsenhankintaa. 
Vuosi 2019 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 76. toimintavuosi. Suomen ja Yhdysvaltojen välisten diplomaattisuhteiden luomisesta tulee kuluneeksi sata vuotta. Merkkivuosi on SAM:n toiminnan painopiste. Liitto toivoo voivansa tuoda amerikkalaisia asiantuntijavieraita Suomeen yhdessä eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän kanssa ja rakentaa vierailujen ympärille näkemystä ja vuorovaikutusta lisäävää keskustelua. Merkkivuosi tarjoaa myös tilaisuuden teroittaa SAM:n nykyistä roolia kansainvälistäjänä. Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat kesällä 2018 Helsingissä, ja Yhdysvallat on vahvasti esillä suomalaisessa mediassa. Kiinnostus tarjoaa SAM:lle otollisen mahdollisuuden edistää tiedolle pohjautuvaa keskustelua ja ystävyystoimintaa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 29.91.50 Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitolle Suomen ja Yhdysvaltain välisen nuorten verkostoitumistyön mahdollistamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 10:51