Talousarvioaloite
TAA
177
2018 vp
Laura
Huhtasaari
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pori—Tampere-radalla sijaitsevien tasoristeysten poistamiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Pori—Tampere-rata on merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteen väylä. Rataosuuden turvallisuuden lisäämiseksi ja Pori—Helsinki-henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentämiseksi radan tasoristeykset tulisi poistaa. 
Turvallisuuden kannalta kiireellisimmät poistettavat tasoristeykset Satakunnassa ovat Peipohja, Haistila, Kurittu ja Tattara. Merstolan tasoristeys Harjavallassa tulisi korvata jo suunnitellulla alikululla. Pori—Kokemäki-rataosuuden tasoristeysten poisto vaikuttaisi myönteisesti myös valtatien 2 liikennekäytävän turvallisuuteen ja maankäyttöön. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.20 Pori—Tampere-radan tasoristeysten poistamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Laura
Huhtasaari
ps
Jari
Myllykoski
vas
Krista
Kiuru
sd
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Ari
Jalonen
sin
Kristiina
Salonen
sd
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 10.51