Talousarvioaloite
TAA
181
2017 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä kunnallisveron perusvähennyksen korottamisesta aiheutuvien veromenetysten kompensaatiosta kunnille (-260 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallituksen verolinjaukset eivät vähennä köyhyyttä, eivätkä kavenna tuloeroja. Suuri osa veronkevennyksestä kohdistuu palkansaajille ja suurin osa leikkauksista kohdistuu pienituloisille. 
Reilumpi veropolitiikka edellyttäisi kunnallisveron perusvähennykseen selvää korotusta. Koska perusvähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen, se kohdistuu palkkatulojen lisäksi etuuksiin ja eläkkeisiin. Vähennyksen korottaminen olisi siten hyvä keino vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta vähentää 260 000 000 euroa momentilta 28.90.30 kunnallisveron perusvähennyksen korottamisesta aiheutuvien veromenetysten kompensaatiosta kunnille. 
Helsingissä 29.9.2017 
Emma
Kari
vihr
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Viimeksi julkaistu 12.10.2017 15:32