Viimeksi julkaistu 30.11.2022 13.18

Talousarvioaloite TAA 185/2022 vp 
Pia Kauma kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sairaaloiden ja yliopistojen yhteistyössä tekemään lääketieteelliseen tutkimukseen (5 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Kuluneiden kahden vuosikymmen aikana valtion sairaaloille allokoiman tutkimusrahan (TYH-raha eli aiemmin EVO-rahoitus) määrä on supistunut useita kymmeniä prosentteja. Tilanne on kestämätön kliinisen lääketieteen tason ylläpitämiselle, tason nostamisesta puhumattakaan. Omissa sairaaloissamme yliopistojen kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus ja siihen perustuva opetus ovat välttämättömiä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tutkimus on sairaaloiden tuotekehitystä, josta ei saa tinkiä, etenkään vaikeina aikoina. Oma kansallinen tutkimus on tärkeää, sillä meillä on oma terveydenhuoltojärjestelmämme, omat kansanterveysongelmamme ja jopa oma tautikirjomme. Näihin ei kaikkea osaamista voi tuoda ulkomailta. 

Yliopistosairaaloista esimerkiksi HUS on aiempina vuosina omalla rahoituksellaan paikannut tutkimusrahoitusvajetta. Nyt HUS:in taloustilanne on oleellisesti heikentymässä, joten myös tutkimusrahoitus uhkaa jäädä pieneksi. Tämä omissa sairaaloissamme yliopistojen kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus on välttämätöntä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiselle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 33.60.32 sairaaloiden ja yliopistojen yhteistyössä tekemään lääketieteelliseen tutkimukseen. 
Helsingissä 30.9.2022 
Pia Kauma kok 
Mia Laiho kok