Talousarvioaloite
TAA
187
2019 vp
Leena
Meri
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hyvinkään liityntäpysäköinnin suunnitteluun (200 000 euroa)
Eduskunnalle
Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat sopineet Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman, HLJ 2015, yhteydessä yhteisestä sitoutumisesta liikennejärjestelmän kehittämiseen. Kehittämisen yksi painopiste on ollut joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin kehittäminen. Tässä yhteydessä valtatien 3 (Tampere—Helsinki moottoritie) Hyvinkään eritasoliittymässä on todettu merkittäviä puutteita, koska moottoritien (valtatie 3) linja-autoliikenteen pysäkeillä ei ole autojen tai polkupyörien liityntäpysäköintiä ja lisäksi pysäkkien saattoliikennejärjestelyt ovat puutteelliset. Liityntäpysäköinnin kehittämisellä on erittäin merkittävä vaikutus, jos halutaan vähentää pääkaupunkiseudun ruuhkatilannetta ja parantaa liikenteen sujuvuutta. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 31.10.20 liityntäpysäköinnin suunnitteluun valtatien 3 (Tampere—Helsinki moottoritie) Hyvinkään eritasoliittymän kohdalle.  
Helsingissä 18.10.2019 
Leena
Meri
ps
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.42