Viimeksi julkaistu 22.1.2021 13.37

Talousarvioaloite TAA 191/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Euroopan metsäinstituutin (EFI) päämajan perusrahoituksen pysyvään tasonostoon (900 000 euroa)

KristaMikkonenvihrym.

Eduskunnalle

Euroopan metsäinstituutti (European Forest Institute, EFI) on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseninä on 25 Euroopan maata. Instituutin päämaja sijaitsee Joensuussa. Toiminta on laajentunut voimakkaasti ja päämajan lisäksi instituutilla on kuusi toimipistettä eri puolilla Eurooppaa ja kaksi projektitoimistoa Malesiassa ja Kiinassa. Instituutilla on henkilökuntaa 110, josta 50 sijoittuu Joensuun päätoimipaikkaan. 

Suomi on rahoittanut EFI:n päämajan toimintaa vuotuisella avustuksella, ns. vapaaehtoisella jäsenmaksulla, jonka suuruus on ollut miljoona euroa vuodesta 1995 lähtien. EFI:n aluetoimistojen ja projektitoimiston rahoitus tulee aluetoimistojen isäntämaista ja muista paikallisista rahoituslähteistä. 

Samalla kun talousarvioon kirjattu Suomen valtion rahoitus on pysynyt ennallaan, EFI:n kokonaisbudjetti on kasvanut reilusta miljoonasta yli 13 miljoonaan euroon. Inflaation ja palkkojen nousun johdosta valtion avustuksen määrä on reaalisesti laskenut noin 40 % vuodesta 1995. Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2016 EFI:n perusrahoitusta on edelleen leikattu 400 000 euroa. 

On arvioitu, että EFI:n päämaja merkitsee alueen taloudelle ja Suomen valtiolle noin 2,8 miljoonan euron lisätuloja yksityisenä kulutuksena, veroina, sosiaaliturvamaksuina, vuokratuloina, palvelujen ostoina ja muina hankintoina. Suomen valtiolle on vero- ja vuokratuloina tuloutunut vuosittain noin 0,8 miljoonaa euroa. EFI on Suomen maakuvalle maailman johtavana metsäosaamisen maana erittäin tärkeä organisaatio. Kasvun jatkuessa aluetoimistoissa on tärkeää säilyttää toimintojen vahva koordinointikyky päämajassa ja taata siten niiden pysyminen Suomessa. Jos perusrahoitusta ei pystytä nostamaan, EFI:n toiminnan jatkuvuus Suomessa voi tulevaisuudessa olla vaarassa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 900 000 euroa momentille 30.01.66 Euroopan metsäinstituutin (EFI) päämajan perusrahoituksen pysyvään tasonostoon. 
Helsingissä 9.10.2015 
KristaMikkonenvihr
MerjaMäkisalo-Ropponensd
KimmoKiveläps
MarkkuRossikesk
RiittaMyllersd
ElsiKatainenkesk
SariEssayahkd
MattiSemivas
HannakaisaHeikkinenkesk