Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.23

Talousarvioaloite TAA 193/2017 vp 
Johanna Karimäki vihr ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä uhanalaisten lajien suojeluun (2 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Luonnontilaisten soiden osuus maamme soista on olemattoman pieni, sillä valtaosa soistamme on ojitettuja. Vapaasti ja luonnontilaisena virtaavia vesistöjä on todella vähän ja monet ympäristöjärjestöt ovatkin ottaneet sydämen asiakseen virtavesien ennallistamisen. Luonnontilaisen ja monimuotoisen metsän osuus kaikista Suomen metsistä on hälyttävän pieni, sillä valtaosa metsistämme on talousmetsiä.  

Erityisenä haasteena on suojelualueiden pienuus ja pirstaleisuus, jolloin uhanalaisten eläinten mikropopulaatioiden välillä ei tapahdu riittävää perimän vaihtoa ja perimä rappeutuu. Lajit taantuvat, heikkenevät ja pahimmassa tapauksessa häviävät sukupuuttoon. On edelleen jatkettava määrätietoista suojelualueiden hankintaan mm. Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden (METSO) toimintaohjelmalla laajojen yhtenäisten suojelualueiden toteuttamiseksi. 

Suomen luontotyyppien suojelua pitää oleellisesti parantaa, sillä puolet Suomen eri luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Moni eliölaji on vaarassa kadota sukupuuttoon. On keskeistä valmistella ja toteuttaa uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia. Kun lajia suojellaan, suojellaan myös sen elinympäristöä. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tarkoittaa sitä, että luonnonsuojelun eteen on panostettava paljon enemmän kuin ennen. Lajien suojeluun varattuja määrärahoja on lisättävä tuntuvasti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 35.10.21 uhanalaisten eliölajien suojeluun. 
Helsingissä 29.9.2017 
Johanna Karimäki vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Touko Aalto vihr 
Satu Hassi vihr 
Ozan Yanar vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Antero Vartia vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Jani Toivola vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Ville Niinistö vihr 
Krista Mikkonen vihr