Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 196/2015 vp

Viimeksi julkaistu 22.10.2015 13.18

Talousarvioaloite TAA 196/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (30 000 000 euroa)

RiittaMyllersdym.

Eduskunnalle

Hallituksen esityksestä eduskunta poisti valtion vuoden 2015 talousarviossa oppilaitosten perustamiskustannuksiin osoitetun määrärahan. Vuonna 2014 perustamiskustannusten määräraha oli lisätalousarvio huomioiden 56 milj. euroa. Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa jatkossa käyttökustannusten valtionosuudella, mitä esityksen mukaan pienennetään kuitenkin 34 milj. euroa kuluvan vuoden määrärahasta. Määrärahaa oli kuluvalle vuodelle vähennetty jo vuoden 2014 tasosta 78 milj. euroa. 

Homekoulujen tilanne on jopa EU:n tasolla tunnustettu merkittäväksi ongelmaksi. HITEA (Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches) -koulututkimus vuosina 2008—2013 selvitti sisäilman biologisten epäpuhtauksien vaikutusta oppilaiden ja opettajien terveyteen kouluissa. Tämän EU:n 2,7 miljoonalla eurolla rahoittaman tutkimuksen mukaan kosteusvaurioista kärsivät homekoulut voivat muodostaa Suomessa isomman vaaran lapsille kuin muualla. 

Erillisen määrärahan varaaminen homekoulujen korjauksiin on aiheellista, koska muutoin on vaara, että kunnat eivät taloustilanteensa vuoksi pysty osoittamaan käyttökustannuksista riittävää osuutta edes tarpeellisiin korjauksiin. Lisäksi rakentamisen työllistävä vaikutus heijastuu positiivisesti aluetalouteen, mikä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvitaan muutoin heikon työllisyystilanteen vuoksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa talousarvioon momentin 29.10.34 ja osoittaa momentille 30 000 000 euroa oppilaitosten homekorjaushankkeisiin. 
Helsingissä 9.10.2015 
RiittaMyllersd
ElsiKatainenkesk
KimmoKiveläps
MarkkuEestiläkok
SeppoKääriäinenkesk
SariEssayahkd
KristaMikkonenvihr
MarkkuRossikesk
MattiSemivas
MerjaMäkisalo-Ropponensd
HannakaisaHeikkinenkesk