Viimeksi julkaistu 22.1.2021 13.38

Talousarvioaloite TAA 198/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä junaliikenteen ostoihin väleillä Joensuu—Varkaus ja Joensuu—Lieksa—Nurmes (5 000 000 euroa)

RiittaMyllersdym.

Eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n junien osto- ja velvoiteliikennettä koskevan neuvottelutuloksen mukaisesti junaliikenne on lakkaamassa kokonaan useilta reiteiltä. Lakkautettavilla vuoroilla tehdään yhteensä 550 000 matkaa vuodessa. Pohjois-Karjalan junayhteyksiin ja saavutettavuuteen vaikutus olisi suuri: henkilöliikenne lakkaisi kokonaan sekä Joensuu—Lieksa—Nurmes että Joensuu—Varkaus-rataosilla 27.3.2016 alkaen. Jäljelle jäisi vain junayhteys etelän suuntaan. 

Tieto reittien lakkauttamisesta on otettu vastaan järkyttyneenä. Liikenneyhteyksien heikkeneminen vaikeuttaa kohtuuttomasti ihmisten liikkumista. Junaliikennettä koskevat leikkaukset ovat kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan kannalta hyvin lyhytnäköisiä, sillä ne lisäävät yksityis-autoilua. Pidemmällä aikavälillä toimenpiteet rapauttavat yleistä kilpailukykyä heikentämällä monien alueiden edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja, työvoimaa, opiskelijoita ja matkailijoita. 

VR:n monopoliasemaa henkilöraideliikenteessä on äskettäin jatkettu, joten siltä on oikeutettua vaatia yhteiskuntavastuuta ja liikennöintiä myös hiljaisemmilla rataosuuksilla, tähän on osoitettava riittävät määrärahat. Pidemmällä aikavälillä on lisättävä raideliikenteen kilpailua.  

Henkilöjunaliikenne tulee nähdä myös potentiaalisen tavaraliikenteen mahdollistajana infrastruktuurin kunnossapidon kautta. Ratainfrastruktuurista saadaan paras yhteiskunnallinen ja ilmastopoliittinen kokonaishyöty silloin, kun raiteilla liikkuvat sekä ihmiset että tavarat. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.30.63 junaliikenteen palvelujen ostoihin väleillä Joensuu—Varkaus ja Joensuu—Lieksa—Nurmes. 
Helsingissä 9.10.2015 
RiittaMyllersd
KristaMikkonenvihr
ElsiKatainenkesk
MarkkuRossikesk
HannakaisaHeikkinenkesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
KimmoKiveläps
SariEssayahkd
MarkkuEestiläkok
SariRaassinakok
SatuTaavitsainensd