Talousarvioaloite
TAA
199
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kouluterveydenhuollon resurssien lisäämiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kouluiässä toteutettavia terveystarkastuksia koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan vuonna 2011. Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla toteutettavien laajojen tarkastusten tavoitteena on yhteistyössä perheen ja koulun kanssa havaita koululaisen ja perheen tuen tarve varhain, pyrkiä kaventamaan terveyseroja ja ehkäistä syrjäytymistä.  
Mahdollisuus päästä koulukuraattorin tai -psykologin vastaanotolle tulisi olla viimeistään seitsemäntenä päivänä tarpeen ilmaisemisesta. Henkilöstöresurssit ovat kuitenkin yhä liian vähäisiä etenkin kuraattorien ja psykologien osalta, ja palvelut jakautuvat maantieteellisesti epätasaisesti. Tästä kertoi muun muassa Lääkärilehdessä julkaistu tutkimus vuonna 2017.  
Yhden huostaanoton kustannusten on arvioitu olevan yli 100 000 euroa/vuosi. Syrjäytyneen nuoren kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat arviolta 1,2 miljoonaa euroa. On erittäin tärkeää, että resurssit kouluterveydenhuollossa laitetaan kuntoon.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 28.90.30 kouluterveydenhuollon resurssien lisäämiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 15:24