Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.51

Talousarvioaloite TAA 201/2016 vp 
Kari Kulmala ps ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Saimaan järvilohikannan elvyttämiseen (160 000 euroa)

Eduskunnalle

Saimaan järvilohi on äärimmäisen uhanalainen laji, jonka säilyttäminen on ollut jo yli 40 vuotta pelkästään kalanviljelyn ja istutusten varassa. Järvilohikannan elvyttämisen eteen tehdään paljon työtä monella eri taholla, mutta viime vuosien istutustulokset ovat kuitenkin olleet heikkoja. Ny-kyiset, pelkkään viljelykiertoon perustuvat toimet eivät riitä turvaaman järvilohen tulevaisuutta tuottavana ja elinkelpoisena kantana. Järvilohen säilyttämisen keinovalikoimaa onkin saatava laajennettua. 

Ala-Koitajoella on käynnissä järvilohen luontaisen lisääntymisen selvittämishanke. Hankkeen kokemukset ja tieto ovat sovellettavissa muillakin järvilohen entisillä lisääntymisalueilla Lieksanjoessa sekä Pielisjoessa. Kaikki nämä uudet toimintalinjat ja niiden toteuttaminen niin luonnossa kuin laitosympäristössä vaativat perusteellista koetoimintaa, seurantaa, tutkimusta, työlästä maasto- ja kenttätyötä sekä elinympäristöjen kunnostusta. Näihin tarkoituksiin esitetään 60 000 euron määrärahaa. 

Yhtenä uhkana Saimaan järvilohikannan säilymiselle on salakalastus. Kalastuksenvalvonta am-mattimaisesti toteutettuna on ainut vaihtoehto tämän epäkohdan kitkemiseen. Rahoitusta valvonnan kehittämiseen ei kuitenkaan ole saatavilla, ja puolet havaituista tapauksista on jäänyt tutkimatta. Suojelullisen valvonnan kehittäminen edellyttää 100 000 euron määrärahaa, jolla on tarkoitus saada Kuurnan voimalaitosalueelle kalastuksenvalvontakäyttöön kaksi valvontakameraa, lämmin halli kaluston säilyttämistä ja huoltoa varten sekä tarvittavat kulkuvälineet niin maastoon kuin vesille.  

Esitetty määräraha tukee osaltaan hallituksen Luontopolitiikka-kärkihankkeen toimenpiteen 3 (Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen) toteutumista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 160 000 euroa momentille 30.40.31 äärimmäisen uhanalaisen järvilohikannan elvyttämistoimenpiteiden tehostamiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
Kari Kulmala ps 
Krista Mikkonen vihr 
Elsi Katainen kesk 
Markku Rossi kesk 
Riitta Myller sd 
Sari Essayah kd 
Kimmo Kivelä ps 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Seppo Kääriäinen kesk 
Matti Semi vas 
Pentti Oinonen ps