Talousarvioaloite
TAA
202
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Haapajärven alueen maanteiden perusparannukseen ja kunnostamiseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Maaseudun elinvoimaisuuden perusasia on kunnossa pidetty tiestö. Haapajärvellä on useita perusparannusta vaativia maanteitä, jotka vaativat perusparannusta ja kunnostamista. Hyvä tiestö turvaa paitsi yritysten kuljetusten hoitamista myös paikallisten asukkaiden liikkumista ja päivittäistä asiointia. Esitän tällä talousarvioaloitteella määrärahaa neljän eri tien perusparannuskohteisiin: yhdystie 7682 Oksava—Ahola—Parkkila, yhdystie 7630 Tiitonranta—Autioranta, yhdystie 18400 Välioja—Kuona ja yhdystie 18357 Autiorannantie. Korjauksen tarve määrällisesti on 5—15 kilometriä/tie. Teiden korjaustarve on ollut hyvin pitkään tiedossa, joten määrärahan esitys on kohteille perusteltu.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 Haapajärven alueen tiestön perusparannukseen ja kunnostamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 15:27