Talousarvioaloite
TAA
203
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lapin maakunnan Simossa tien 4 (E75) vaarallisten tieliittymien turvallisuuden parantamiseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Lapin maakunnassa Simossa tiellä 4 (E75) on kaksi vaarallista tieliittymää. Kemistä etelään päin ajettaessa moottoritie päättyy Maksniemessä Karsikon risteykseen, jossa on tapahtunut monia onnettomuuksia. Samaisen tien varressa, pohjoiseen päin mentäessä ennen Simojoen ylittävää siltaa ja käännyttäessä Ranualle tielle 924 risteysalue on myös hyvin vaarallinen. Alueen ihmiset ovat esittäneet, että kiertoliittymä tai erillistasoliittymä voisi parantaa alueen turvallisuutta merkittävästi. Alueella kulkee raskasta rekkaliikennettä muualle Lappiin, Norjaan, Venäjälle ja Ruotsiin sekä Kemin, Tornion ja Oulun suuntaan suurille teollisuuslaitoksille.  
Iin ja Maksniemen välille on tulossa ohituskaistaosuus, jonka rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vuoden 2019 keväällä. Näihin tien 4 (E75) vaarallisiin risteyksiin ei kuitenkaan ole tulossa määrärahoja. Alueen ihmiset ovat informoineet liikenneministeri Anne Berneriä asiasta ja toivovat huomiota asialleen.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 Simossa tien 4 (E75) vaarallisten tieliittymien turvallisuuden parantamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 15:27