Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.23

Talousarvioaloite TAA 205/2017 vp 
Kimmo Kivelä si ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen (110 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Nykyinen valtatie on kapea sekä mäkinen ja mutkainen sekaliikennetie. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia. 

Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti välillä Leppävirta—Palokangas nykyistä tietä leventämällä ja yhdellä ohituskaistajaksolla sekä nelikaistaisella keskikaideosuudella. Palokangas—Humalajoki toteutetaan kapeana keskikaiteellisena moottoritienä uuteen linjaan koko matkalla nykyisen viitostien länsipuolelle välillä Palokangas—Humalajoki. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h. Liikenteen suunnittelujaksolla ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 20 %, jolloin liikennemäärä on noin 6 500 autoa vuorokaudessa. 

Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun toteutusrahoitus myönnetään. Hankkeen suunnittelu rahoitettiin Euroopan unionin EAKR-rahoituksella. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 99 miljoonaa euroa. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. 

Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet, meluhaittojen pienentäminen ja hirvi-eläinonnettomuuksien estäminen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 110 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Kimmo Kivelä si 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Matti Semi vas 
Riitta Myller sd 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Markku Rossi kesk 
Sari Essayah kd 
Elsi Katainen kesk 
Sari Tanus kd 
Krista Mikkonen vihr