Talousarvioaloite
TAA
205
2017 vp
Kimmo
Kivelä
si
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen (110 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Nykyinen valtatie on kapea sekä mäkinen ja mutkainen sekaliikennetie. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia. 
Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti välillä Leppävirta—Palokangas nykyistä tietä leventämällä ja yhdellä ohituskaistajaksolla sekä nelikaistaisella keskikaideosuudella. Palokangas—Humalajoki toteutetaan kapeana keskikaiteellisena moottoritienä uuteen linjaan koko matkalla nykyisen viitostien länsipuolelle välillä Palokangas—Humalajoki. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h. Liikenteen suunnittelujaksolla ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 20 %, jolloin liikennemäärä on noin 6 500 autoa vuorokaudessa. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun toteutusrahoitus myönnetään. Hankkeen suunnittelu rahoitettiin Euroopan unionin EAKR-rahoituksella. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 99 miljoonaa euroa. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. 
Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet, meluhaittojen pienentäminen ja hirvi-eläinonnettomuuksien estäminen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 110 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Kimmo
Kivelä
si
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Matti
Semi
vas
Riitta
Myller
sd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Sari
Essayah
kd
Elsi
Katainen
kesk
Sari
Tanus
kd
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 13.10.2017 14.58