Talousarvioaloite
TAA
212
2017 vp
Kari
Kulmala
si
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 5071 parantamiseen välillä Vuonislahti — kantatie 73 (1 200 000 euroa)
Eduskunnalle
Maantien 5071 kunto on erittäin huono. Tie vaatii kunnostamista välillä kantatien 73 risteys — Vuonislahti. Maantiellä on suuri merkitys Pohjois-Karjalan matkailulle. Vuonislahdessa sijaitsee Lieksan kaupungin keskeisiä matkailukohteita sekä asuntoautojen ja -vaunujen leirintäalue. Kesämatkailijoiden lisäksi Kolin alueella olevat matkailijat käyttävät maantietä talvisin ajaessaan jäätietä pitkin Lieksaan. Tien kunnostaminen on matkailuyritysten toimintaedellytysten ja kasvun mahdollistamisen kannalta välttämätöntä. 
Maantien 5071 (Vuonislahti — kantatie 73) osuuden pituus on 17,8 km ja keskimääräinen vuoro-kausiliikenne (KVL) 215, josta raskaita ajoneuvoja 12. Tielle on laadittu vuonna 2011 kunnostussuunnitelma, jonka mukainen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 200 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 5071 parantamiseen välillä Vuonislahti — kantatie 73. 
Helsingissä 29.9.2017 
Kari
Kulmala
si
Sari
Essayah
kd
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 13.10.2017 15.14