Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 218/2017 vp

Viimeksi julkaistu 12.10.2017 14.12

Talousarvioaloite TAA 218/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (75 000 000 euroa)

SeppoKääriäinenkeskym.

Eduskunnalle

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnat ovat käyttäneet EU-ohjelmakausilla 2000—2006 ja 2007—2013 EAKR-rahoitusta yhteensä yli 32 miljoonaa euroa Savon radan tasoristeyksien poistamiseksi tavoitteena parantaa turvallisuutta ja edistää Pohjois-Savon saavutettavuutta rautateitse tasaveroisemmaksi Pohjanmaan radan palvelutason kanssa. Nopeudennostotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasoristeyksien poistamisen lisäksi mm. sähkörata- ja turvalaitemuutostöitä. 

Pieksämäki---—Kuopio nopeustaso on edelleen 140 km/h, vaikka osuuden päällys- ja alusrakenne on kunnostettu korkeampaa nopeustasoa vastaavaksi. Sähkörata ja turvalaitetöiden saattaminen valmiiksi ja muut puuttuvat toimenpiteet edellyttäisivät perusradanpidon rahoitusta mahdollistamaan 200 km/h nopeuden. Kuopio—Iisalmi-rataosan tasoristeysten yleispiirteinen poistamissuunnitelma valmistui v. 2011. Sen mukaan rataosalla olevien 49 tasoristeyksen poistaminen ja korvaaminen 18 eritasoristeyksellä tulisi maksamaan noin 18 miljoonaa euroa.  

Ratayhteyksien perusparantamishankkeiden läpiviemiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä muihin nopeuttamista edistäviin töihin tulee varata riittävä rahoitus valtion talousarviossa ja näitä toimenpiteitä tulee kohdistaa Itä-Suomeen. Näillä toimilla edistetään myös ilmastopoliittisen ohjelman toteutumista. Väyläverkon kehittämiseen tulee osoittaa 75 miljoonaa euroa Savon radan nopeudennostoa varten. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 75 000 000 euroa momentille 31.10.77 Savon radan nopeustason nostamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
SeppoKääriäinenkesk
KimmoKiveläsi
HannakaisaHeikkinenkesk
SariTanuskd
MarkkuRossikesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
RiittaMyllersd
SariEssayahkd
ElsiKatainenkesk
KristaMikkonenvihr