Talousarvioaloite
TAA
223
2019 vp
Antti
Rantakangas
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen Rokuan ja Peuranpolun luontoreiteille (200 000 euroa)
Eduskunnalle
Metsähallituksen luontopalvelut tarjoavat kansalaisille kattavasti metsien virkistyskäyttöä, metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraavat toiminnan vaikuttavuutta. Luontopalveluiden reittien ylläpito, opasteiden ja pitkospuiden korjaaminen, taukotupien sekä muiden huoltotoimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin vaikeutunut määrärahojen vähäisyyden vuoksi. 
Peuran polun 115 km:n mittainen retkeilyreitistö kulkee Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa Suomenselän karulla vedenjakajaseudulla. Polun varrella kulkijalle avautuvat salomaat: suot, metsät ja järvet, jotka näihin päiviin saakka ovat säilyneet harvaanasuttuina syrjäkolkkina. Peuranpolun reitistön jatkuvuus on tarkoituksenmukaista turvata. 
Toinen esille nostamani kohde, Rokuan kansallispuisto Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla on osa Rokua Geoparkia, joka on Suomen ensimmäinen ja ainoa kohde UNESCOn ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkostossa. Kansallispuiston lisäksi Rokua Geoparkiin kuuluvat Oulujärven ja Oulujokilaakson alueet. Rokuan karulla hiekkamaalla ikivanhassa männikössä kulkevat perheen pienimmätkin jalalle mukavia polkuja. Hopeisten jäkälien peittämät dyynit kehystävät pieniä lampia, jotka kertovat jääkauden suuresta maanpinnan muotoja muokanneesta voimasta. Kansallispuiston sydämessä sijaitsevasta Pookivaaran tornista näet jopa Kainuun merelle asti. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 30.01.05 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahasta käytetään 100 000 euroa Rokuan ja 100 000 euroa Peuranpolun reittien rakenteiden kunnostamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Antti
Rantakangas
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Mikko
Kinnunen
kesk
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.45