Talousarvioaloite
TAA
225
2019 vp
Antti
Rantakangas
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 27 ja Nivalan Asematien valo-ohjauksen rakentamiseen (300 000 euroa)
Eduskunnalle
Nivalan kaupungin asemakaava-alueen sijainti valtateiden 27 ja 28 risteyksen sekä Ylivieska—Iisalmi-radan välittömässä läheisyydessä aiheuttaa haasteita liikennejärjestelmille Nivalan kaupungin kehittämiseen liittyen. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi esitän valtatien 27 ja Asematien risteyksen kanavointia ja liikennevalo-ohjausta. Tämä sisältyy jo vuonna 2009 laaditun ja vuonna 2012 päivitetyn Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpide-ehdotuksiin. Tämän risteysalueen kanavointi ja valo-ohjaus on edelleen tarpeellinen. Valtatie 27 on liikennemääriltään hyvin vilkas. Asemantien ja valtatien 27 risteys on erityisesti aamuisin ja iltaisin myös työpaikkaliikenteen myötä ruuhkainen. Asematieltä erkanevan Teollisuustien yhteyteen on rakennettu uusia teollisen kaupan yrityksiä, joihin liikennevirrat ovat lisääntyneet valtatien 27 ja Asematien risteyksen osalta. 
Asematieltä valtatielle 27 pääsy on hankalaa runsaan liikennemäärän vuoksi erityisesti työmatkaliikenteen aikana. Pendelöinti alueella mm. Nivalan Teollisuuskylään ja takaisin kotipaikkakunnalle teollisuuskylästä on voimakasta. Myös polkupyöräilijöille valtatien 27 suuntaisesti kevyen liikenteen väylää kulkiessa ja ylittäessä Asematien risteys on hyvin haasteellinen, ja näkyvyys autoilijalle on heikko. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 300 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 27 ja Nivalan Asematien risteyksen valo-ohjaukseen.  
Helsingissä 18.10.2019 
Antti
Rantakangas
kesk
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.45