Talousarvioaloite
TAA
226
2019 vp
Antti
Rantakangas
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 18411 peruskorjaukseen ja Joutennivan sillan uusimiseen Haapavedellä (800 000 euroa)
Eduskunnalle
Maantie 18411 Aittokyläntie Haapaveden puolella ja Alajoentie Kärsämäen puolella on maantien 7980 ja valtatien 28 välinen sorapintainen yhdystie. Tien kunnostaminen on jo pitkään ollut vireillä. Kantavuusongelmien perussyy on se, ettei sitä ole perustettu kunnolla, vaan se on vuosikymmeniä sitten tehdyn rakentamistavan mukainen. Tielle joudutaan tekemään runkokelirikon korjaustoimenpiteitä melkein vuosittain, joten tien peruskorjaus vähentäisi vuosittaista huoltokorjausta. 
Haapaveden Aittokylälle ja Koirikiven kylälle on kehittynyt voimaperäistä maataloutta, mikä on lisännyt raskasta liikennettä maantielle 18411. Myös alueen puutavarakuljetukset lisäävät liikennöintiä. Kaluston kehittyessä myös niiden paino on kasvanut, mikä lisää vaatimuksia tieverkolle. Maantien 18411 liikennöintiä lisää se, että Pyhäjoen ylittävä Joutennivan silta on ahdas, matala ja kapea. Aikaisemmin kuorma- ja linja-autot ovat joutuneet kiertämään sen. Nyttemmin maatalouden ajoneuvojen koon kasvaessa myös ne joutuvat kiertämään joen yli pidemmän reitin kautta. Maatalouden kehittyessä alueen viljelijöillä on entistä enemmän peltoja kohtuullisen paljon molemmin puolin Pyhäjokivartta. Joutennivan silta on tulossa lähiaikoina korjattavaksi, joten samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista uudistaa se alueen liikennöintivaatimukset täyttävällä tavalla. Ylimääräisten kuljetusmatkojen vähentämistä voidaan perustella myös ympäristösyillä ja liikkumisen tehokkuutta parantavilla seikoilla. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 18411 peruskorjaukseen ja maantien 18409 Joutennivan sillan uusimiseen Haapavedellä. 
Helsingissä 18.10.2019 
Antti
Rantakangas
kesk
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.45