Talousarvioaloite
TAA
227
2019 vp
Antti
Rantakangas
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Haapavedellä sijaitsevan Haapajärven ekologisen tilan parantamiseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen (130 000 euroa)
Eduskunnalle
Aloite liittyy määrärahan lisäämiseen Haapavedellä sijaitsevan Haapajärven ekologisen tilan parantamiseen ja tulosten hyödyntämiseen vesistöjen kunnostuksissa. Tällä aloitteella esitän kohdennettavaksi määrärahan Luonnonvarakeskukselle hankkeen tutkimuksen toteuttamiseksi. 
Tutkimushankkeen tavoitteena on saada selville järveä kuormittavien tekijöiden syntyminen sekä ulkoisen ja sisäisen kuormituksen tuloksena syntyneiden pohjasedimenttien ja vesikasvillisuuden taloudellinen käytettävyys. Tutkimukseen liittyy myös järveä kuormittavan vesikasvillisuuden poistaminen niin kuormittavuuden kuin virtaamien näkökulmasta. Referenssiaineistona käytettäisiin jo toteutettujen toimenpiteiden toteutustapaa ja kokemuksia. Tutkimuksessa tuotetaan kansanomainen tutkimusraportti, jonka tavoitteena on vesien kunnostustoimenpiteiden suunnitelmallisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, julkisen rahoituksen kohdentamisen parantaminen, tehokkaampien kunnostustoimenpiteiden löytäminen ja bio- ja kiertotalouden hyödyntämisen parantaminen. Tutkimus tehtäisiin yhdessä valittavan tutkimuslaitoksen kanssa. 
Hankkeen pilottiluontoisuuden ja laajan hyödynnettävyyden perusteella esitän, että hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion rahoituksella. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 130 000 euroa momentille 31.10.61 Haapavedellä sijaitsevan Haapajärven ekologisen tilan tutkimukseen, parantamiseen ja tulosten hyödyntämiseen vesistöjen kunnostuksessa.  
Helsingissä 18.10.2019 
Antti
Rantakangas
kesk
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.45