Talousarvioaloite
TAA
229
2019 vp
Mari
Rantanen
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turvallisuusviranomaisten tietojärjestelmien käyttöönottoon ja laiteinvestointeihin (3 000 000 euroa)
Eduskunnalle
ERICA on vuonna 2018—2019 käyttöön otettu valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä. ERICA on valtakunnallinen ja kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien toimijoiden yhteiskäytössä oleva tietojärjestelmä. Hätäkeskuslaitoksen lisäksi ERICAa käyttävät poliisi, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi johto- ja tilannekeskuksissaan sekä tietojen ylläpitotoimissa. 
TUVE on oma korkean varautumisen tietoverkko ja yhteisiä palveluja valtion ylimmälle johdolle ja turvallisuusviranomaisille. Verkon käyttäjiä ovat valtion ylimmän johdon ja ministeriöiden lisäksi valtion yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, pelastustoiminnan, meripelastustoiminnan, rajaturvallisuuden, hätäkeskustoiminnan, maahanmuuton, ensihoitopalvelun sekä maanpuolustuksen kannalta keskeiset viranomaiset. Turvallisuusverkko varmistaa turvallisuusviranomaisten tietoliikenteen käytettävyyden ja suojauksen sekä viestinnän jatkuvuuden ja häiriöttömyyden kaikissa turvallisuustilanteissa. 
Viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmähanke KEJOn päämääränä on toteuttaa kustannustehokkaasti poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteinen kenttäjärjestelmä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa tietojärjestelmää, jota voidaan ajaa eri päätelaitteissa. Lisäksi samalla toteutetaan kansallisena ratkaisuna sähköinen ensihoitokertomus. 
Valtio velvoittaa kunnallisen pelastustoimen ottamaan ERICAn, TUVEn ja KEJOn käyttöön. Uusien järjestelmien käyttöönotto vaatii henkilöstön perusteellista kouluttamista sekä toimivaa viestintä- ja informaatioteknologiaa. Nämä tarkoittavat merkittäviä pelastustoimen kustannuksia kunnille. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 26.30.01 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää valtion edellyttämien tietojärjestelmien käyttöönotosta kunnalliselle pelastustoimelle aiheutuviin kustannuksiin.  
Helsingissä 18.10.2019 
Mari
Rantanen
ps
Petri
Huru
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48