Talousarvioaloite
TAA
230
2019 vp
Mari
Rantanen
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansallisen suuronnettomuusvalmiuden ylläpitämiseen ja kaluston hankintaan (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Sisäministeriö koordinoi pelastustoimen varautumista Suomessa. Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin suuronnettomuuksiin, kriisitilanteisiin ja jopa sodan aikaan. Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja valmistaudutaan toimimaan kriisin aikana. Tavoitteena on yhteiskunnan toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen myös erilaisissa kriisitilanteissa. 
Pelastuslaitoksilla on tärkeä rooli varautumisessa erilaisiin suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin. Pelastusviranomaiset toimivat yleisjohtajina esimerkiksi myrskyjen ja tulvien aiheuttamissa pelastustilanteissa ja tukevat tarvittaessa muita viranomaisia niiden toiminnassa. Pelastuslaitokset voivat tukea myös alueidensa kuntien valmiussuunnittelua. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoitteena on turvata väestön toimeentuloturva ja toimintakyky kaikissa turvallisuustilanteissa. 
Valtion tulisi osallistua nykyistä huomattavasti suuremmalla panostuksella kansallisen suuronnettomuusvalmiuden ylläpitämiseen sekä kalliin erikoiskaluston hankintaan. Suuronnettomuusvalmiuden ylläpitämiseksi hankittu kalusto ja erikoiskalusto tulisi sijoittaa pelastuslaitoksiin siten, että tarvittaessa tämä kalusto olisi käytettävissä sekä kansallisissa suuronnettomuustilanteissa että kansainvälisissä tehtävissä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 26.30.01 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää kansallisen suuronnettomuusvalmiuden ylläpitämiseen sekä suuronnettomuustilanteiden erikoiskaluston hankintaan ja sijoittamiseen pelastuslaitoksiin. 
Helsingissä 18.10.2019 
Mari
Rantanen
ps
Petri
Huru
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48